Skip to content

МСФЗ як підручник та довідник

by admin on March 13th, 2018

В журналі “Головбух” №7 надруковано матерал “Ситуація не врегульована НП(С)БО: чи можна застосовувати МСФЗ?”. В статті зокрема йдеться про наступне:
“На жаль в нашій нормативній базі відсутня пряма норма про можливість позичати досвід інших стандартизаційних систем в разі відсутності відповідних настанов в національних стандартах . Але, на наш погляд, це не може стати на заваді головбуху, який прагне заповнити український регуляторний дефіцит напрацюваннями лондонської Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
По-перше, в Закон як і раніше визнає методологічну спорідненість нацстандартів і МСФЗ: українські стандарти розробляються «на основі» міжнародних. Отже можна зробити висновок, що МСФЗ по відношенню для наших стандартів є засадничими. А логіка підказує, що запозичення «дочірньою» системою досвіду «материнської» системи є обгрунтованим.
По-друге, національний правовий апарат має в своєму розпорядженні важливий інструмент - аналогії“.
Застосування аналогій в юридичній практиці грунтується на статті 8 Цивільного кодексу.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS