Skip to content

Про копалини і незаймані ліси

by admin on March 15th, 2018

В спільному листі Мінфіну та Держстату від 14.03.18 пояснюється, які саме корисні копалини мають статус загальнодержавних, та яким саме видобувним підприємствам слід складати звіти за МСФЗ.
Висновки базуються на європейській класифікації видів діяльності.
Наприклад, сіль, пісок, і торф в переліку згадані. Вода не згадана. Проте згадані категорії “інших корисних копалин”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS