Skip to content

“Невідфактуровано-післядатна” подія

by admin on March 16th, 2018

“Головбух” № 6/18 друкує статтю «Невідфактуроване» постачання: подія після дати балансу”, яка розглядає облік операції, що була проведена до кінця 2017 року, а документи з зазначенням ціни від постачальника отримані на початку 2018 року до складання річного звіту.
“Відповідно до п.16 ПСБО 6, події після дати балансу, які надають додаткову інформацію про визначення сум, пов’язаних з умовами, що існували на дату балансу, вимагають коригування відповідних активів і зобов’язань <...>

якщо за умовами контракту фактична ціна на товар була встановлена постачальником до 31.12.17, і покупець не отримав відповідні документи лише з якихось технічних причин, то бухгалтеру в січні слід зробити коригування ціни оприбуткування, і відобразити товар в звіті за 2017 рік за фактичною ціною. <...>

Якщо ж ціну на грудневу партію товару постачальник встановив в січні 2018 року (тобто на 31.12.17 фактичної ціни на грудневу партію ще просто не існувало), то коригування грудневої оціночної вартості робити не треба. “.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS