Skip to content

Донецькі про облікову політику

by admin on March 26th, 2018

Донецька ДФС висловилась з приводу застосування касового ПДВ-методу:

“відповідно до п. 1.3 Методичних рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 635 (далі – Методрекомендації), елементом системи організації бухгалтерського обліку на підприємстві є облікова політика, яка може враховувати організаційно-правову форму підприємства, галузеві особливості економічної діяльності, обсяги виробництва тощо.
Облікова політика є елементом системи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.
Пунктом 2.1 Методрекомендацій передбачено, що розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає, зокрема кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності.
Отже про застосування касового методу платник зазначає в розпорядчому документі про облікову політику.
Якщо платник податку бажає відмовитись від застосування касового методу податкового обліку, то така відмова здійснюється шляхом внесення відповідних змін до облікової політики підприємства”.

Наш коментар:
Важко зрозуміти, яким чином крітерії суттєвості пов’язані з касовим методом оподаткування.
Нам нелегко також уявити який стосунок застосування тієї чи іншої моделі оподаткування має власне до облікової політики.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS