Skip to content

Доповнення до МСФЗ 9 отримали ЄС-схвалення

by admin on March 27th, 2018

Торічні зміни до МСФЗ 9, затверджені радою з МСБО в жовтні, тепер схвалені і Регуляторною Комісією ЄС (опубліковано в офіційному журналі 26 березня 2018 року).
В Євросоюзі зміни набудуть чинності тоді ж, коли і за вимогами МСФЗ 9 – з 2019 року.
Відповідно до цього рішення, Група єврорадників (EFRAG) оновила перелік стандартів, затверджених для дотримання.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS