Skip to content

Меморандуми і вікна

by admin on March 29th, 2018

Керівництво НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку), Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору в Україні» і Програми технічної підтримки за пріоритетними напрямками українського фінансового сектору EU-FINSTAR підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо закупівлі та впровадження в Україні Системи фінансової звітності (надалі – Система).

Міжнародні партнери України, які надають допомогу фінансовому сектору в процесі впровадження реформ, мають намір надати допомогу в процесі закупівлі такої Системи у відповідності до встановлених бізнес-вимог, а також її адаптації та впровадження.

Нова Система дозволить здійснювати збирання, обробку, перевірку та розкриття регулярної фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі, і базуватиметься на поширеному в світі стандарті iXBRL.

Ключовими новаціями запровадження нової Системи на українському ринку є: єдине вікно подання фінансової звітності до фінансових регуляторів; високий рівень автоматизації збирання та обробки фінансової звітності, ефективний та надійний аналіз фінансових показників компаній, швидке виявлення помилок та невідповідностей у фінансових звітах.

Докладніше

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS