Skip to content

Губ бай, форми №3 і №4

by admin on April 17th, 2018

“Професійний бухгалтер” № 15\18 публікує статтю Анни Хомюк “Фінзвітність за І квартал: подаємо за новими правилами”. Автор зокрема аналізує питання складу проміжної фінансової звітності:
“Ті, хто мають звітувати відповідно до норм НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зараз стикнуться із суттєвою проблемою. Річ у тім, що зі ст. 13 Закону про бухоблік вилучено положення про те, що проміжна звітність складається тільки з Балансу і Звіту про фінрезультати. Замість цього нова редакція ст. 11 переводить питання складу фінзвітності на підзаконний рівень: ч. 4 цієї статті передає відповідне повноваження Мінфіну. На жаль, жодного документа з-під пера відомства не з’явилося, тому почали з’являтися припущення, що квартальну звітність слід подавати повним пакетом у наступному складі:

ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;
ф. № 3 або ф. № 3-н «Звіт про рух грошових коштів»;
ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;
ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

На таку думку наштовхують положення НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», яким визначається склад фінзвітності. При цьому жодних послаблень для проміжної фінзвітності стандарт не містить.

Дійсно, обережні суб’єкти господарювання мають зважати на такий підхід. Але! Підстави подавати тільки Баланс та Звіт про фінансові результати також є. Викладемо власну аргументацію.

Так, з визначення фінансової звітності, наведеного в ст. 1 Закону про бухоблік, вилучена згадка про звіти, що містять інформацію про рух грошових коштів. Тепер Закон про бухоблік визначає фінзвітність як звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. У новому визначенні згадується лише Звіт про фінансовий стан і результати діяльності. Згадку про рух грошових коштів виключили також із переліку цілей подання фінзвітності (ч. 1 ст. 3 Закону про бухоблік). Крім цього, зі ст. 11 Закону про бухоблік вилучені згадки щодо Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток. Виходячи з цього можемо зробити висновок, що форма № 3 і форма № 4 більше не є обов’язковими для тих, хто складає звітність за нацстандартами“.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS