Skip to content

Земля: назавжди та безкоштовно. Як відобразити економічне диво в обліку?

by admin on April 26th, 2018

В газеті “Все про бухгалтерський облік” № 39 опубліковано статтю “Право постійного користування землею: як обліковувати за МСФЗ”.
В матеріалі розглянуто наступні варіанти обліку права постійного земелекористування:
— Позиція 1: балансове невизнання
— Позиція 2: визнання в якості землі
— Позиція 3: визнання в якості нематеріального активу
— Позиція 4: модель оренди
— Позиція 5: державний грант.

До кожної з наведених позицій надано аргументи “за” та “проти”.

Також в статті згадується про формат регулювання оренди землі за новим МСФЗ 16:
“Що стосується оренди землі, то в §55 другого додатку до МСФЗ 16 повторюється теза, яка міститься в в §15А МСБО 17. В §ВС 78 Основи для висновків до МСФЗ 16 вказано, що довгострокова оренда землі часто економічно подібна до придбання землі. Наприклад, за умови 99-річної оренди землі теперішня вартість орендних платежів приблизно дорівнюватиме справедливій вартості цієї землі. В такому випадку орендовану землю швидше слід розглядати як основний засіб, і обліковувати за МСБО 16. Комітет з тлумачень міжнародних стандартів спеціально включив в Основу для висновків до МСФЗ 16 розділ «Відмінності між орендою та купівлею та продажем» (§§ ВС138 – ВС140). Комітет закликав дотримуватися пріоритету сутності (substance) над юридичною формою (legal form), і в §ВС 140 вказав на те, що у разі передання контролю над активом угоду слід розглядати як купівлю-продаж”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS