Skip to content

Результати можуть бути касовими?

by admin on April 27th, 2018

З 2018 року змінено дефініцію категорії “фінансова звітність”, що наведена в статті 1 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
Нове визначення виглядає так:
“фінансова звітність – звітність, що містить інформацію про
фінансовий стан та результати діяльності підприємства”.
Зауважте: з нормативного визначення фінансової звітності було виключено згадку про рух грошових коштів.
Це дало підстави для висновку про те, що з 2018 року звіт про рух грошових коштів перестав бути частиною власне фінансової звітності. Цей висновок спирався також на те, що Директива 2013/34/EU Європарламенту та Ради від 26.06.13, яка регламентує вимоги ЄС до подання фінансової звітності, не згадує про звіт про рух грошових коштів. Тобто зміни визначення “фінансової звітності” можна розглядати в контексті вимог євроасоціації.

Але ситуація може інтрепретувася і інакше. На думку професора С.Голова, звіт про рух грошових коштів “можна розглядати, як звіт про результати на касовій основі“.
За такого тлумачення форма № 3 продовжує визнаватися частиною фінансової звітності.

Якщо Мінфін пристане на таку позицію, то виникає питання до законодавця: якщо звіт про рух грошових коштів є звітом про результати діяльності, то навіщо в дефініції фінансової звітності майже двадцять років була присутня згадка про рух грошових коштів?
Крім того, виникає питання: чому в назві форми № 2 є згадка про “результати”, а в назві форми №3 про “результати” згадки немає?

Звертаємося до автора внесення змін до дефініції “фінансової звітності” – напишіть нам будь ласка навіщо ви наплягли на викресленні згадки про рух грошових коштів? Який сенс ви вкладали в цю законотворчу ініціативу?

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS