Skip to content

286: переведення та продаж

by admin on May 3rd, 2018

В листі ДФС від 16.02.2018 р. 5956/6/99-99-15-02-02-15 надано пояснення щоло операції переведення основних засобів на рахунок 286:
“у випадку продажу основних засобів (у т.ч. у разі їх переведення у групу необоротних активів, утримуваних для продажу), які використовуються у господарській діяльності, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу”.
Таким чином, кореспонденція Дт 286 Кт 10 розглядається податківцями як продаж.
Сумнівний підхід, зважаючи на спеціальну дефініцію терміну “продаж (реалізація) товарів”, наведену в п.14.1.202 ПКУ.
При списанні об’єкту з одного рахунку обліку активів на інший рахунок обліку активів переходу права власності не відбувається. Отже вимагати збільшення оподатковуваного прибутку в такій ситуації – нісенітниця.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS