Skip to content

Нові процедури від IRS

by admin on May 11th, 2018

Служба внутрішніх доходів (IRS) США затвердила нову Доходну Процедуру (Rev. Proc. 2018-29 ), яка регламентує податкові особливості переходу до нових бухгалтерських правил визнання доходів (розділ 606 Кодифікації US-GAAP в редакції ASU No. 2014-09 а також новий МСФЗ 15). Нова процедура враховує зміни в бухгалтерській періодизації та методології визнання доходів, та їхній вплив на податкову звітність.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS