Skip to content

Уцінка і поставка

by admin on May 14th, 2018

В листі ДФС від 16.04.2018 р. № 1600/6/99-99-15-03-02/ІПК розглянуто питання податкового обліку уцінки запасів.
Автори листа зробили цікаві висновки:
“якщо при проведенні процедури уцінки запасів, вартість запасів, на яку вони були уцінені, включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів / послуг, такі запаси вважаються використаними в оподатковуваних операціях, відповідно нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, визначеними пунктом 198.5 статті 198 Кодексу, не здійснюється.
Донарахування податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, визначеними пунктом 198.5 статті 198 Кодексу, здійснюється у разі якщо вартість запасів, на яку вони були уцінені, не включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг”.

Зауважимо, що в листі йдеться про “уцінку запасів, які будуть використані у господарській діяльності “.

Наш коментар:
Позиція, висловлена в листі, є принципово помилковою.
Адже уцінка запасів не є їхнім постачанням (в розумінні п.14.1.191 ПКУ).
Аналогічна ситуація виникає про застосуванні процедури зменшення корисності. Наголосимо, що в таких ситуаціях фахівці ДФС визнають відсутність необхідності нарахування ПДВ (див., наприклад, листи від 16.11.2015 р. N 24354/6/99-99-19-03-02-15, від 02.12.2016 р. № 26145/6/99-99-15-03-02-15).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS