Skip to content

Балансоутримання: податкове пекло

by admin on May 28th, 2018

В листі ДФС від 15.05.2018 р. № 2132/6/99-99-15-02-02-15/ІПК розглянуто питання податкового обліку операції списання з балансу житлового будинку.
Вирок фахівців ДФС жорстокий:
“при списанні з балансу жилих будинків, які не використовуються в господарській діяльності підприємства, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку”.
Висноовок базується на п.138.1 ПКУ.
Зауважимо, що симетричного коригування фінрезультату у бік зменшення за п.138.2 ПКУ у балансоутримувача не буде. Адже це коригування відбувається на суму вартості придбання або виготовлення об’єкту невиробничого основного засобу. Але балансоутримувачи будинки не купували і не будували.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS