Skip to content

Збільшення капіталу і господарська діяльність: дохід і вигоди

by admin on June 1st, 2018

В “Професійному бухгалтері” № 20 опубліковано консультацію з приводу пояснення наявності зв’язку з господарською діяльністю тієї інвестиційної нерухомості, яка не здана в оренду, а утримується заради збільшення капіталу.
А.Хомюк зазначає:
“за П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» інвестиційна нерухомість — це власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності. Отже, здача в оренду — не єдина мета утримання інвестиційної нерухомості. Утримання нерухомості з метою збільшення власного капіталу також є достатньою підставою для класифікації нерухомості як інвестиційної.

Підставою для нарахування ПЗ за п. 198.5 ПКУ є використання активу в негоспдіяльності. Господарська ж діяльність, з точки зору ПКУ, має бути направлена на отримання доходу (п.п. 14.1.36 ПКУ). Чи підпадає сюди утримання інвестнерухомості з метою збільшення капіталу? Підказку дає п. 8 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість». Так, інвестиційна нерухомість визнається активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому підприємство отримає від її використання економічні вигоди.

Отже, незалежно від того, з якою метою придбавалася інвестиційна нерухомість (чи то для здавання в оренду, чи то для утримання з метою збільшення капіталу), висновок буде один. Якщо підприємство визнало нерухомість як інвестиційну, то це означає, що критерії визнання такого активу (зокрема, майбутні економічні вигоди) виконані. Наприклад, при збільшенні цін на житло в майбутньому її можна буде вигідно продати”.

Наш коментар:
Повністю погоджуючись із висновками консультації, додамо лише одну цитату з Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”:
“економічна вигода – потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS