Skip to content

МСФЗ-транзит та декларація з податку на прибуток

by admin on June 11th, 2018

В листі ДФС від 24.05.2018 р. N 2322/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ДФС прокоментувала відображення бухгалтерських коригувань, що їх спричинив перехід на МСФЗ, в податковій звітності.
Висновок листа такий: уточнення за звітні податкові періоди, що передують переходу на МСФЗ, здійснюється платником у разі виявлення помилок, зокрема у фінансовій звітності, що призвели до заниження/завищення податкових зобов’язань з податку на прибуток.

Наш коментар:
Якщо бухгалтерські коригування пов’язані не з виправленням помилок, а зі зміною облікової політики, ПКУ не містить жодних спеціальних настанов для таких операцій.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS