Skip to content

Справедлива вартість: пошуки заради корисності

by admin on June 13th, 2018

Пол Міллер (Paul Miller), почесний (emeritus) профессор Університету Колорадо, так коментує проблему складності визначення справедливої вартості:

“Я розумію, що справедливу вартість інколи важко визначити. Проте звітування без користі про історичну собівартість та ,про показники, засновані на витратах, не можу бути виправданим.

Традиційне прислів’я серед старих радикальних бухгалтерів каже: “Краще звітувати про оцінки, які є приблизно правильними, аніж про ті, що є точно неправильними” (It is better to report measures that are approximately right instead those that are precisely wrong).

Краща реакція на складність вироблення корисних оцінок – це витратити зусилля на пошук нових способів їхнього вимірювання, а не просто дотримуватися старих способів так, ніби вони корисні.

Якщо бухгалтери можуть погодитися, що ринкові ціни будуть корисними, якщо ми зможемо визначити їх, то вони погодяться з тим, що ця інформація є актуальною для прийняття рішень. Ця згода повинна мотивувати до докладання величезних зусиль, щоб визначити методи отримання необхідної інформації”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS