Skip to content

Аудитори, які розпитують про оподатквання у ДФС, працюють безоплатно

by admin on June 15th, 2018

В листі від 05.06.2018 р. № 2468/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ДФС розповідала аудиторам, які працюють безоплатно, про деякі деталі застосування чинної системи оподаткування до операції надання безоплатних аудиторських послуг:

1. ПДВ:
“Постачальник на дату виникнення першої події відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи із бази оподаткування ПДВ, визначеної згідно з пунктом 188.1 статті 188 розділу V ПКУ, та скласти податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН на Отримувача.

При цьому, оскільки оплата за отримані від Постачальника послуги не буде здійснюватися безпосередньо Отримувачем, тобто послуги будуть надані Постачальником Отримувачу на безоплатній основі, то сума ПДВ, зазначена у такій податковій накладній, зареєстрованій в ЄРПН, підлягає включенню до складу податкового кредиту Отримувача з одночасним нарахуванням Отримувачем податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, визначеними пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ”.

2.Податок на прибуток:
“Податковий кодекс України не передбачає коригування фінансового результату до оподаткування на суму безоплатно або платно наданих послуг з аудиту. Такі операції відображаються під час формування фінансового результату згідно з правилами бухгалтерського обліку”.

Цікаво було б дізнатися назву аудиторської фірми, що надає безоплатні послуги.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS