Skip to content

Таємні активи: нематеріалізація

by admin on June 18th, 2018

В листі ДФС № 2436/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 01.06.18 вказано, що згідно з нормами ЦКУ під комерційною таємницею розуміється інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. В бухобліку права інтелектуальної власності обліковуються у складі нематеріальних активів.

Ця теза не заважає податківцям визнати таємніцю послугой з метою оподаткування ПДВ: в частині оподаткування ПДВ передачу комерційної таємниці за договором слід розглядати як постачання послуг і визначати місце їх постачання відповідно до ст. 186 ПКУ.

З питання віднесення послуг до певної категорії послуг, у тому числі перелічених у п. 186.3 ПКУ, ДФС рекомендує звернутися до Мінекономрозвитку.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS