Skip to content

Канадські професійні бухгалтери досліджують криптовалюти

by admin on June 21st, 2018

СРА Канади оприлюднили результати аналізу схем обліку криптовалют за МСФЗ.
Розглянуто варіанти обліку криптовалют як грошових коштів, финансовіх інвестицій, запасів, нематериальних активів, інвестиційної нерухомості.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS