Skip to content

Капітал чи борг?

by admin on June 29th, 2018

Рада з МСБО оприлюднила Дискусійний документ щодо критеріїв ідентифікації сутності фінансових зобов’язань з ознаками інструментів капіталу.

Підхід, якому віддано перевагу, полягає в тому, що інструментом капіталу визнається той инструмент, який не визнається зобов’язанням. Водночас ідентифікація зобов’язання вимагає дотримання двох крітеріїв:
1. критерій часу – сума має бути виплачена на визначений момент часу, який не є ліквідацією емітента (timing feature),
2. критерій суми – сума, що підлягає виплаті, не залежить від наявності в підприємства економічних ресурсів (amount feature).

Зауваження до документу приймаються Радою до січня 2019 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS