Skip to content

США: критерії “малюків” будуть змінені

by admin on July 9th, 2018

Комісія з цінних паперів та фондового ринку (SEC) США наприкінці червня проголосувала за зміну ознак “малої компанії, що звітує” (smaller reporting company). Цю категорію було запроваджено 2008 року для спрощення звітування.
Нове визначення дозволяє компанії з менше, ніж $250 млн. публічно утримуваних акцій, подавати розширені розкриття в складі фінзвітності. Раніше порогове значення було $ 75 млн.
Також до цієї категорії можуть бути зараховані компанії, чий річний оборот склав менше $100 млн. (раніше – $50 млн.), якщо вони не мають акцій, що утримуються публічно, або кількість публічних акцій менша за $700 млн.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS