Skip to content

Незавершене не коригується

by admin on July 10th, 2018

Головне управління ДФС у Донецькій області пояснює питання обліку переоцінки незавершеного будівництва:

“оскільки незавершені капітальні інвестиції (незавершене будівництво) не належать до основних засобів, то різниці, які визначаються згідно зі ст. 138 Кодексу, за такими активами у платника не виникають.

При цьому нормами Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з переоцінки (дооцінки, уцінки) незавершеного будівництва.

Таким чином, вищезазначені операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування”.

Наш коментар:
Нагадаємо, що фахівці Мінфіну взагалі не вважають, що переоцінка незавершених капітальних інвестицій є можливою:
Лист від 13.06.2007 № 31-34000-30/23-4118/4425:
“До основних засобів відносяться матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Таким чином, незавершені капітальні інвестиції не є об’єктами основних засобів, обліковуються в окремій групі, а також їх вартість не підлягає переоцінці та амортизації”.

Лист від 15.04.2013 № 31-08410-07-29/12008:
“Таким чином, незавершенi капiтальнi iнвестицiї не є об’єктами основних засобiв, облiковуються в окремiй групi, а також їх вартiсть не пiдлягає переоцiнцi та амортизацiї”.

Ми з такими висновками Мінфіну не згодні. Адже в п.1 ПСБУ 7 зазначено наступне:
“Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” (далі — Положення (стандарт) 7) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи (далі — основні засоби), а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності”.
Крім того незавершені капінвестиції чітко відповідають бухгалтерскьким визначенням основних засобів і об’єкту основних засобів, які наведені в ПСБО 7.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS