Skip to content

Придатність та використання

by admin on July 13th, 2018

Податківці пояснюють, коли слід починати амортизацію…. на прикладі квартири.
ІПК ДФСУ від 10.07.2018 р. № 3047/6/99-99-15-03-02-15/ІПК:

“Стосовно періоду з якого нараховується амортизація у податковому обліку

У випадку, якщо квартира відноситься до основних засобів та не є невиробничим основним засобом у термінах, наведених у пп. 138.3.2 ПКУ, то амортизація такого об’єкта нараховується помісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання (п. 29 П(С)БО 7 “Основні засоби”).

З огляду на це місяць, з якого починається нарахування амортизації на квартиру, як об’єкт основних засобів, не визначається Актом приймання-передачі майнових прав та чи оформленням права власності, а визначається документом (незалежно від його назви), що підтверджує початок використання квартири у господарській діяльності товариства.”

Наш коментар.
Цікаво, що автори листа, схоже, не вбачають суперечності між моментом “придатності до використання” і моментом “початку використання”.
Зауважимно, що про “початок використання” ані в ПСБО 7, ані в ПКУ не йдеться. В старій редакції ПКУ колись давно йшла мова про т.зв. “введення в експлуатацію” основних засобів як момент початку амортизації. Тепер такої норми в ПКУ немає.
Отже вищенаведені інсинуації працівників ДФС не мають жодних нормативних підстав.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS