Skip to content

АБ як МНМА

by admin on August 6th, 2018

В статті “Автомобільні акумулятори: альтернативні варіанти обліку та списання” (Професійний бухгалтер №29/18) Світлана Куртенок аналізує облік акумуляторних батарей (АБ) до автомобіля:

“Чи не здається вам, що саме віднесення АБ до оборотних активів, нав’язане нам Інструкцією № 291, і є «коренем зла»? Судіть самі, оборотними активами є грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати балансу (п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Строк експлуатації сучасних АБ зазвичай є більшим, ніж часові межі споживання оборотних активів, отже, у реаліях національних стандартів бухгалтерського обліку їх, скоріше, можна класифікувати як необоротні активи, а точніше МНМА (п.п. 5.2 П(С)БО 7 «Основні засоби»), а іноді і як основні засоби.

Однак більшість підприємств намагаються максимально синхронізувати бухгалтерський та податковий обліки, отже, встановлюють поріг суттєвості на рівні з вартісним критерієм ОЗ, визначеним п.п. 14.1.138 ПКУ, — 6000,00 грн. У свою чергу вартість АБ зазвичай цей поріг не перевищує
<...>
Як на нас, такий підхід є не тільки виправданим з точки зору правил бухобліку, а ще й вирішує усі питання, які досі були проблемними:

витрати ми цілком обґрунтовано можемо сформувати у першому місяці використання АБ шляхом нарахування 100 % амортизації;
АБ не списується с балансу аж до моменту її визнання непридатною для подальшого використання;
податківці не мають чим крити!
Отже, наша справа — запропонувати, ваша справа — вирішувати.”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS