Skip to content

Бухоблік держсектора: “національно-специфічні” зміни

by admin on August 15th, 2018

Наказом від 24.05.2018 № 529 Мінфін вніс зміни до Положення №1213 (Положення про облік підприємств держсектора, затвердженого наказом Мінфіну № 1213 від 19 грудня 2006 року).
Укрстандартизатори зробили наступне:

1. З переліку питань облікової політики виключили питання про облік фінансових витрат.
Це зрозуміло, адже всі відповідні питання безальтернативно та імперативно регламентовано ПСБО 31.

2.Описали модель обліку операцій оренди цілісного майнового комплексу. Заборгованість перед орендодавцем за орендоване майно показується не у складі зобов’язань, а у складі капіталу. И це напередодні запровадження МСФЗ 16 ! :)
Цікавим є те, як українські стандартизатори вигадали відображати в обліку таку савєцкую лабуду, як “використання” амортизацийніх нарахувань:
“Порядок нарахування амортизації (метод і строк корисного використання об’єкта) на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (крім тих, що законсервовані в установленому порядку), отримані на баланс підприємств недержавної форми власності за договорами концесії, оренди цілісного майнового комплексу тощо, умовами яких передбачено використання амортизаційних відрахувань виключно на відновлення такого майна, визначається балансоутримувачем за погодженням із власником та відображається збільшенням витрат звітного періоду та суми зносу. Одночасно в сумі, пропорційній нарахованій амортизації на такі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, створюється цільовий фонд з відновлення такого майна з відображенням за дебетом субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» та кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільове надходження». Одночасно з відображенням використання капітальних інвестицій відображається також використання цього цільового фонду за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільове надходження» та кредитом субрахунку 425 «Інший додатковий капітал». Залишок невикористаного цільового фонду з відновлення таких основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, що підлягає поверненню орендодавцю, відображається за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільове надходження» та кредитом субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».»

Зверніть увагу:
-орендарів та концесіонерів раптом названо “балансоутримувачами”,
-відображення зобов’язань за кредитом рахунку 48 названо створенням “фонду“, тобто “фонд” – це заборгованість підприємства, а не його капітал.
-т.зв. “використання” амортвідрахувань звелося до переміщення віртуальних сум між рахунками капіталу та зобов’язань.

3.В Положенні №1213 з’явився п’ятий розділ – Облік операцій, пов’язаних з приватизацією державних підприємств. Тут стандартизатори обмежилися описом операцій покриття збитків та зміни статутного капіталу.

Зауважимо, що старий Порядок бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з приватизацією та орендою державних підприємств, затверджений наказом Мінфіну N 109 від 16.12.93 р, не було змінено. Також не було змінено п.7 третього розділу Положення №1213. Отже, формально кажучи, таке ганебне явище як відображення внутрішньогенерованого гудвілу в складі НМА, як і раніше, зберігає чинність.

Найголовніше – нова норма Положення №1213:
“Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, можуть застосовувати норми цього Положення, якщо вони не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності“.

Висновок: переходьте на МСФЗ, і забудьте про цю сумнівну та сумну “національну специфіку”, як про страшний сон.:)

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS