Skip to content

Довгострокові страхові: ГААП-апгрейд

by admin on August 16th, 2018

FASB затвердила Оновлення ASU No. 2018-12 до 944 розділу Кодифікації. Поліпшення стосуються довгострокових страхових контрактів. Порівняльна таблиця містить кілька питань, щодо яких внесені зміни:
-припущення щодо оцінки зобов’язань,
-оцінка вигід від ринкового ризику (market risk benefits),
-спрощенні амортизації відтермінованих аквізаційних витрат,
-розширення інформації, що підлягає розкриттю.
Для публічних компаній зміни набудуть чінности в грудні 2020 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS