Skip to content

“Справедливий” ASU – розкриття

by admin on August 29th, 2018

FASB затвердила чергове оновлення системи US-GAAP. ASU No. 2018-13 вносить зміни до роздіу 820 Кодифікації, і присвячене питанням розкриття даних про оцінку за справедливою вартістю. Чотитри вимоги щодо розкриття скасовано. Зокрема і вимогу про подання даних про переведення між 1-м та 2-м рівнем ієрархії.
Три вимоги піддано коригуванням. Додано дві вимоги.
Оновлення набуде чинності з грудня 2019 року.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS