Skip to content

Початок амортизації: точка зору ДФС

by admin on August 31st, 2018

В листі ДФС від 10.07.18 № 3047/6/99-99-15-03-02-15-ІПК вказано, що початок податкової амортизації виробничих основних засобів зазначається в документі (незалежно від його назви), що підтверджує початок використання оcновного засобу в господарській діяльності.

Наш коментар:
Жодних нормативних підстав для такого висновку у податківців немає, адже ПКУ не містить таких приписів. В п.138.3.1 ПКУ вказано, що амотризація нараховується відповідно до бухстандартів. Як в ПСБО 7 , так і в МСБО 16 вказано, що амортизація починається з того моменту, коли основний засіб стає придатним до експлуатації, а не з моменту фактичного початку експлуатації.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS