Skip to content

МСФЗ 16: що буде с податком на прибуток

by admin on September 7th, 2018

В “Професійному бухгалтері” №33 опублікована стаття “МСФЗ 16 «Оренда»: податкові ризики“, в якій розглядаються фіскальні аспекти запровадження нового стандарту.
Висновки:
“зобов’язання орендаря перед орендодавцем за договором оперативної оренди, відображені в пасиві Балансу орендаря, не є «запозиченнями» з точки зору П(С)БО 31 «Фінансові витрати» і, як наслідок, не є «борговими зобов’язаннями» з точки зору п. 140.1 ПКУ. А оскільки так, то й «тонко-капіталізаційні» ліміти не повинні поширюватися на визнання оперативно-орендних процентів для цілей оподаткування. Такі результати дає формальний підхід”.
Втім, якщо ДФС не дотримуватиметься формалізму, слід зважати на певні особливості визначення ставки дисконтування:
“Завищення ставки (звісно, у межах економічних реалій та етичної пристойності) в деяких випадках може дозволити орендареві-позичальнику залишитися в межах дозволених фіскальних параметрів співвідношення боргових зобов’язань та власного капіталу”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS