Skip to content

Нова оренда – дослідження Делойт

by admin on September 10th, 2018

Делойт опублікував доповідь про результати свого міжнародного дослідження щодо запровадження нових правил обліку оренди за МСФЗ 16 та ASC 842.

Звернемо увагу на кілька цікавих особливостей.

В Європі найбільша частка тих компаній, які планують застосовувати метод повної ретроспекції при переході на нову модель обліку. Тобто саме в цьому регіоні менеджмент найбільше турбується про інформаційні потреби користувачів, і не збирається використовувати модель переходу без подання порівняльних даних.

В Америці найбільша частка (60%) тих керівників, які вважають, що через нові правила не доведеться розпочинати перемовини про укладання нових орендних угод. В Європі біля 50% менеджерів дотримуються протилежної точки зору.

В Європі найвища частка тих, хто вважає, що нова схема обліку оренди суттєво вплине на фінансову звітність.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS