Skip to content

Аналітикам потрібні сегменти

by admin on September 12th, 2018

Інститут фінансових аналітиків (CFA Institute) опублікував доповідь, що стосується сегментної звітності.
Зауважимо, що більше 83 відсотків опитаних експертів вважають, що сегментна звітність вкрай необхідна.
Майже 78 відсотків опитаних вказують на недостатню якість сегментної звітності.
Дослідження базовано на досвіді вимог US-GAAP. Втім автори вказують, що сегментні вимоги МСФЗ та US-GAAP дуже схожі.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS