Skip to content

Нова модель обліку оренди US-GAAP – приклади

by admin on September 17th, 2018

Роберт Паретта (Robert L. Paretta) в СРА Journal публікує велику статтю, присвячену питанням застосовуання нової моделі обліку оренди згідно з ASU 2016-02, яке запровадило нову концепцію, викладену в 842-му розділі Кодифікації US-GAAP.
Стаття містить багато прикладів.
Зауважимо, що американський варіант обліку оренди, на відміну від МСФЗ 16, передбачає окрему схему орендного обліку для орендаря за договором операційної оренди -див. приклад 2. Головна особливість такого механізму в тому, що балансова вартість права користування дорівнює сумі орендного зобов’язання, а вся сума орендного платежу відображається як орендні витрати.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS