Skip to content

Класифікація: Держстат збентежений

by admin on September 25th, 2018

Державна служба статистики має проблеми з класифікацією підприємств. Причина – запровадження нової класифікації в Законі “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Ця класифікація не відповідає класифікації Господарського кодексу.
Висновки статистиків:

“Для звітування за проміжною фінансовою звітністю у 2018 році належність суб’єкта до відповідної категорії підприємства повинна визначатися за критеріями Господарського кодексу України (далі – ГКУ) чи за критеріями Закону про фінансову звітність, зважаючи на те, що критерії останнього законодавчого акта набрали чинності тільки з 01.01.2018, а розмір підприємства має визначатися за результатами роботи підприємства за попередній рік, тобто для подання звітності у 2018 році на підставі показників діяльності за 2017 рік. Для нас це питання є дуже важливим, оскільки дотепер Держстат узагальнював дані проміжної фінансової звітності по великих і середніх підприємствах відповідно до критеріїв ГКУ, а кількість великих та середніх підприємств за критеріями Закону про фінансову звітність, за попередніми розрахунками на підставі фінансової звітності 2017 року, зменшиться втричі. При цьому при порівнянні зведених статистичних даних про фінансові результати по угрупуванню “великі та середні підприємства за критеріями ГКУ” та угрупуванню “великі та середні підприємства за критеріями Закону про фінансову звітність” суб’єктами останнього угрупування забезпечується тільки 77% збитку та 88% прибутку від аналогічних показників суб’єктів першого угрупування.
Унаслідок такої ситуації для забезпечення користувачів зіставною статистичною інформацією про фінансовий стан підприємств у динаміці Держстат у найкоротший термін має узгодити в першу чергу з Мінекономрозвитку необхідність здійснення розрахунків ретроспективних даних, що потребує додаткового часу та суттєвого навантаження на працівників органів державної статистики”.

Нагадаємо положення п.4 другого розділу Закону № 2164-VIII, що набрав чинності 01.01.18:

“Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

розробити і внести до Верховної Ради України проект закону щодо приведення у відповідність із цим Законом положень Господарського кодексу України в частині критеріїв віднесення суб’єктів господарювання до мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS