Skip to content

Запчастини в ПСБО-балансі: все складно

by admin on October 1st, 2018

“Професійний бухгалтер” № 37 розміщує статтю ” Оборотність і «запчастинність»: вивчаємо латину” , в якій аналізується суперечливі настанови системи ПСБО: Інструкція № 291 вимагає обліку запчастин для основних засобів в складі запасів, але такі запчастини не відповідають визначенню оборотних активів, наведеному в НПСБО 1:

“запчастини для основних засобів абсолютно точно не є оборотними активами, а отже, вони необоротні. Отже, відображення вартості таких запчастин у другому розділі активу Балансу є неправомірним. Таке відображення може викривити фінансовий стан підприємства. Неправильна класифікація активу (подання необоротного активу як оборотного) може вплинути на показники ліквідності, платоспроможності/фінстійкості (маневреність, забезпеченість власними оборотними коштами). І якщо підприємство, наприклад, зіткнеться з проблемами у відносинах з кредиторами (неповернення банківських позик, позови про банкрутство etc), то головбухові можуть інкримінувати як мінімум ст. 222 ККУ— шахрайство з фінресурсами”.

В статті розглянуто три підходи до аналізу ситуації: перший- пріоритет НПСБО1, другий – пріоритет Інструкції, третій – невизнаняя наявності протиріччя між вимогами нормативів.

Звернемо увагу на третій підхід:
“Інструкція № 291 регулює питання власне обліку, а НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» регламентує складання звітності.
Відображення запчастин на якомусь рахунку в обліку підприємства не скасовує правил зображення даних у звітності підприємства.
Отже, той факт, що запчастини відображаються на субрахунку 207, зовсім не означає, що вони повинні показуватися виключно в рядку 1100 Балансу як оборотні активи. В Інструкції № 291 немає такої прямої вимоги. Інакше кажучи, суперечності між Інструкцією № 291 та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» у принципі відсутні.
Це означає, що головбух може одночасно виконати як вимоги Інструкції № 291, так і вимоги НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Для цього достатньо сальдо субрахунку 207 відобразити не в другому, а в першому розділі активу Балансу. Скажімо, рядки 1005 «Незавершені капітальні інвестиції» або 1090 «Інші необоротні активи» для цієї мети можуть бути цілком придатні”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS