Skip to content

Звіт про управління vs інтегрований звіт vs ESG

by admin on October 3rd, 2018

Вчора на зустрічі світових стандартизаторів (World Standard-Setters WSS) обговорювалися питання стандартизації звітування керівництва (проект коментарів менеджементу- management commentary project).
Учасники засідання зазначили, що для того, щоб вони могли послідовно розповідати свою історію, компаніям потрібна основа, яка б забезпечувала повну та повну звітність, яка поєднує фінансову та нефінансову інформацію.

Питання від аудиторії викликало обговорення протиставлення інтегрованого звіту та звіту про управління з посиланням на концептуальну основу Міжнародної Ради з інтегрованої звітності (IIRC). У цій роботі було зазначено, що Концептоснова IIRC є лише одним з джерел, на які Рада з МСБО може спиратися, але існує багато інших джерел.
Також виникло питання про ESG-звітність (екологічно-соціальна звітність) у протиставленні до звіту про управління. Що стосується факторів ESG, то також було зазначено, що їх можна розглядати крізь дві лінзи: фінансову звітність та публічну політику. У цьому контексті було зазначено, що Концептуальна основа є сильною основою проекту Ради з МСБО в тому, що це допоможе визначити ступінь необхідності розгляду коефіцієнтів ESG в звітах про управління, щоб забезпечити послідовність, лаконічність, порівнянність, відповідність, нейтральність та корисність інформації про те, чи буде компанія та її бізнес-модель довготривалими.

Джерело

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS