Skip to content

Інтуїція – головна зброя українського бухгалтера

by admin on October 4th, 2018

МСФЗ 1

Текст оригіналу:
“D9D A first-time adopter that is a lessee may do one or more of the following at the date of transition to IFRSs, applied on a lease-by-lease basis: <...>
(e) use hindsight, such as in determining the lease term if the contract contains options to extend or terminate the lease’.

Російський переклад:
“D9D Организация, впервые применяющая МСФО, которая является арендатором, может придерживаться
одного из следующих порядков действий на дату перехода на МСФО для каждого договора аренды: <...>
(e) использовать суждения задним числом, например, при определении срока аренды, если договор содержит опционы на продление или прекращение аренды”.

Український переклад (з сайту Ради з МСБО):
“Г9Г Суб’єкт господарювання, який уперше застосовує МСФЗ і який єорендарем, може виконати на дату переходу на МСФЗ – для кожної оренди окремо – один або кілька з перелічених далі кроків: <...>
ґ) скористатися власною інтуїцією, скажімо при визначенні строку оренди, якщо договір містить можливості продовження або припинення оренди”.

Наш коментар:
Cудячи з усього, український перекладач переплутав слово hindsight зі словом insight.
Проте звичайним бухгалтерам, яких закон змушує застосовувати саме українські переклади текстів МСФЗ, не позаздриш.
Мінфін тепер має офіційно пояснити, як саме бухгалтеру слід використовувати ІНТУЇЦІЮ для визначення строку оренди. А ще цікаво було б дізнатися хто саме перекладав зазначений текст.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS