Skip to content

Поточне інтерпретування

by admin on November 22nd, 2010

4-5 листопада Комітет з інтерпретацій МСФЗ провів засідання з розгляду поточних проблем.

Засідання рекомандувало IASB включити до річного вдосконалення (annual improvements process – AIP)  МСФЗ наступні питання:

1) IFRS 2 – Умови набуття та не набуття  права  (vesting and non-vesting conditions)

2) IAS 12 – Визнання відстрочених податкових активів для нереалізованих збитків за борговими цінними паперами, наявними для продажу (Recognising deferred tax assets for unrealised losses on AFS debt securities)

3) IAS 36 – Розкриття сум до відшкодування (Disclosure of recoverable amounts).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS