Skip to content

Дисконтування: економічний сенс та дитячі аргументи

by admin on October 8th, 2018

В “Професійному бухгалтері” № 38 розміщено матеріал “Заборгованість: амортизована, дисконтована й теперішня“, в якому аналізується проблема необхідності виконання приписів ПСБО 13 стосовно відображення фінансових зобов’язань за амортизованою вартістю”:

“ПБ: Якщо чітко дотримуватися приписів П(С)БО 11 «Зобов’язання», то виходить, що за амортизованою вартістю повинні оцінюватися навіть короткострокові зобов’язання. Деякі експерти вважають цей підхід сумнівним, наполягаючи на його безглузді. Наприклад, Я. Б., сертифікований публічний бухгалтер у Crowe Horwath AC Ukraine, пише: «Якщо ми маємо справу зі звичайною кредиторською заборгованістю, яка буде погашена в межах операційного циклу, то фінансовий результат її амортизації (за результатами звітного періоду) дорівнюватиме нулю. Звідси — безглуздість процесу <...>. Будь-яка дія управлінця стосовно фінансової звітності, крім дотримання форми, повинна мати економічний сенс. Розкажіть мені економічний сенс операції амортизації кредиторської заборгованості, яка виникла 31 грудня і буде погашена 10 січня наступного року».

І. Ч.: Узагалі кажучи, я не бачу особливої продуктивності в міркуваннях про «економічний сенс» стандартних вимог. Це парафія вчених-теоретиків. І, до слова кажучи, професор Сергій Голов, коментуючи подібного роду міркування, порівнює їх з дитячими аргументами на кшталт «навіщо вночі лягати спати, якщо вранці прокидатися?».

Річ у тім, що амортизована (теперішня) вартість залежить не лише від строку зобов’язання, а й від ставки дисконтування. Теорія вартості грошей у часі — це ази сучасної системи фінансів. Якщо ставка велика, то навіть при маленькому строку амортизована вартість заборгованості може виявитися суттєво нижчою від номінальної вартості. Тому в економічному загалі, що характеризується високими ставками запозичень, процедура дисконтування є найважливішим інструментом надання адекватної фінансової інформації користувачам звітів. Фінансова звітність створюється насамперед заради задоволення інформаційних інтересів зовнішніх користувачів, а не заради догоджання «управлінцям». Тому думка «управлінців» щодо «економічного сенсу» жорстких вимог, що висуваються стандартизаторами, для бухгалтера не повинна бути визначальною. Звіт має відповідати вимозі стандарту незалежно від того, що думає «управлінець» про таку вимогу”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS