Skip to content

Криптооблік

by admin on October 11th, 2018

PWC видали керівництво з обліку криптографічних активів за МСФЗ.

Розглянуто наступні варіанти обліку криптовалют:
- як гроші,
-як фінактиви, відмінні від грошей,
-як основні засоби,
-як запаси
-як нематеріальні активи.

Також розглянуто питання первісного розміщення ( Initial Coin Offering – ‘ICO’).

Особливу увагу було приділено застосуванню МСФЗ 13 для оцінки криптоактивів.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS