Skip to content

Дооцінка товарів, придбаних в пов’язаних сторін

by admin on November 23rd, 2010

Питання: Чи може підприємство, відповідно до п.6 ПСБО 23, дооцінити товари

                            методом порівняної неконтрольованої ціни ?

            Відповідно до п.6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23, затвердженого наказом  Мінфіну від 18.06.01 № 303, оцінка активів операції пов’язаних сторін може здійснюватися, зокрема, методом порівняної неконтрольованої ціни.

            Згідно з п. 7 цього ж Положення, вказаний метод передбачає застосування ціни, що визначається за ціною на аналогічну продукцію.

            Отже, якщо сприймати ці тези буквально, то можна дійти наступних висновків:

Коли аналогічна ціна на товар, придбаний у пов’язаної сторони, перевищує ціну, за яку його було фактично придбано, то підприємство-покупець може, застосовуючи метод порівняної неконтрольованої ціни, провести дооцінку балансової вартості такого товару  до ціни на аналогічну продукцію, що реалізується не пов’язаній з продавцем особі при звичайних умовах діяльності.

Проте, ці висновки не є коректними.

Причина в тому, що п.6 ПСБО 23 є неадекватним бухгалтерським реаліям.

Текст цього стандарту дуже невдало передає зміст застарілої версії МСБО 24.

Підкреслюємо, що при описі різних методів ціноутворення навіть стара версія МСБО 24 не згадувала власне про бухгалтерську оцінку активів. В параграфах 12-16 того стандарту йшлося лише про те, як в принципі можуть визначатися ціни в операціях між пов’язаними сторонами.

Український Мінфін дуже невдало переписав в ПСБО 23 ті норми, застосувавши термін «оцінка», якого не було в МСБО 24.

Таким чином, п.6 ПСБО не можна вважати таким, що відповідає загальним принципам обліку.

Про це знають в Мінфіні. В другому абзаці листа Мінфіну від 31.08.2010 № 31-34010-10/23-4902/2/4555 було дано відповідь на питання про можливість дооцінки товарів за методом порівняної неконтрольованої ціни. Пославшись на ПСБО 9, спеціалісти Мінфіну  вказали на те що дооцінку запасів проводити не дозволяється, окрім випадків коли попередньо було проведено уцінку. Тобто в даній ситуації діють загальні норми бухгалтерських настанов.

Що стосується сучасних вимог МСФЗ, то нинішня версія МСБО 24 вже не містить описів методів ціноутворення, і взагалі не вимагає обов’язкового розкриття цінової політики в стосунках між пов’язаними особами.

Отже, можна констатувати, що український варіант ПСБО 23 вже давно застарів, і його положення можуть спричинити викривлення фінансових даних. Бухгалтер при оцінці товарів повинен керуватися не ПСБО 23, а правилами оцінки, викладеними в ПСБО 9.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS