Skip to content

Стандарти не винні

by admin on October 12th, 2018

Голова Ради з МСБО Ганс Хугерворст опублікував в FT статтю “Не звинувачуйте правила бухобліку у фінансовій кризі”.

Хугерворст зокрема прокоментував нову модель знецінення фінактивів – модель очікуваних збитків:

” криза показала, що існуючі стандарти дали банкам надто велику свободу дій, щоб відтягнути визнання неминучих втрат за позиками. У відповідь Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку розробила модель “очікуваних втрат”, яка суттєво знизила порогове значення для визнання втрат позики. Новий стандарт, МСФЗ 9 вимагає, щоб банки спочатку відкладали помірне резервування на покриття збитків за всіма кредитами. Це не дозволяє їм визнати занадто багато прибутку на перших етапах. Тоді, якщо позика зазнає значного збільшення кредитного ризику, всі втрати, які можна очікувати протягом усього терміну дії кредиту, повинні бути визнані негайно. Як правило, це відбудеться задовго до фактичного дефолту.

Розробляючи цей стандарт, Рада з МСБО розглянула питання про те, чи потрібно вимагати від банків визнання повних втрат за увесь період обігу інструмента у перший же день. Ми відхилили цей підхід з кількох причин.

По-перше, стандарти бухгалтерського обліку розроблені так, щоб максимально точно відображати економічну реальність. Банки не зазнають збитків в перший день, коли було надано кредит, тому негайне фіксування втрат у повному обсязі за увесь строк інструменту суперечіть здоровому глузду. Більше того, в погані економічні часи, коли заробітки вже пригнічені, банки будуть мати стимул скоротити нові кредити, щоб уникнути необхідності визнавати великі збитки у перший же день. Саме тоді, коли це найбільше потребно, економіка, напевно, втратить кредитування.

По-друге, майбутні збитки, як відомо, важко передбачити, тому будь-яка модель, що базується на очікуваних втратах через багато років, буде суб’єктивною”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS