Skip to content

Чим бізнес відрізняється від групи активів

by admin on October 23rd, 2018

Відповідь саме на це питання намагається дати Рада з МСБО.
Затверджені зміни до МСФЗ 3 надають додаткові пояснення та орієнтири в ситуаціях, коли ідентифікувати бізнес може бути складно.

Головна зміна – дефініція бізнесу в додатку А до МСФЗ 3.
Параграфи 7,8,9,11,12 другого додатку змінено.
До другого додатку додано параграфи 7А-7С, 8А, 12А-12D
Параграф 10 з другого додатку виключено.

В Основу для висновків додано параграфи BC21A–BC21AC.

До Ілюстративних прикладів додано параграфи IE73–IE123.

Зміни починають застосовуватися до річних періодів, які починаються з/після 1 січня 2020 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS