Skip to content

ASU No. 2018-17: консолідація

by admin on November 1st, 2018

FASB випустила Оновлення до розділу 810 Кодифікації US-GAAP.

Зміни стосуються положень про пов’язані сторони, і зокрема стосуються деяких питань консолідації звітів приватних компаній.
Оновлення набуває чинності з грудня 2019 року.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS