Skip to content

Суттєвість: нова дефініція

by admin on November 1st, 2018

Рада з МСБО затвердила зміни до параграфа 7 МСБО 1 та параграфа 5 МСБО 8.
В результаті змін термін “Суттвий” (Material) визначено по новому.
З МСБО 8 відповідні визначення видалені, та включено посилання на дефініцію МСБО 1.

Зміни застосовуються при складанні річних звітів, що починаються з/після 1 січня 2020 року.
Дострокове застосування дозволено.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS