Skip to content

Влияние новых стандартов на отчетность

by admin on November 25th, 2010

Вопрос:

Нужно ли в отчетности, составленной по МСБУ, отражать информацию о новых международных стандартах?

МСБУ 8 в параграфе 28 содержит такое требование:

«Якщо перше застосування МСФЗ має вплив на

поточний період (або на будь-який попередній період), або матиме такий

вплив( за винятком того, що неможливо визначити суму коригування), або

може мати вплив на майбутні періоди, суб’єктові господарювання слід

розкривати таку інформацію:

a) назву МСФЗ;

б) той факт, що зміна в обліковій політиці здійснюється відповідно до

його положень перехідного періоду, якщо прийнятно;

в) характер зміни в обліковій політиці;

г) опис положень перехідного періоду, якщо прийнятно;

ґ) положення перехідного періоду, які могли б мати вплив на майбутні

періоди, якщо прийнятно;

д) суму коригування за відображений поточний період та кожний

відображений попередній період, наскільки можливо:

i) для кожної статті фінансових звітів, на яку це впливає;

ii) для базисного та розбавленого прибутку на акцію, якщо МСБО

33 ”Прибуток на акцію” застосовується до суб’єктагосподарювання;

е) суму коригування, пов’язану з періодами, що передують відображеному, наскільки можливо;

є) якщо ретроспективне застосування, що його вимагає параграф 19 a)

або б), неможливо для конкретного попереднього періоду або для

періодів, що передують відображеному, обставини, що привели до

існування такої умови, та опис того, як та відколи застосовується

зміна в обліковій політиці.

Не має потреби повторювати розкриття цієї інформації в фінансових

звітах подальших періодів».

Таким образом, предприятия действительно должны раскрывать данные о новых МСФО, включая новые интерпретации.

В настоящее время к таковым документам можно отнести следующие:

IFRS 3 (Revised), Business combinations and amendments to IAS 27, Consolidated and separate financial statements – для периодов, начинающихся после 01.01.2010

Дополненения к IAS 39, Financial instruments: Recognition and measurement – Eligible hedged items – для периодов, начинающихся после 01.01.2010

Дополненения к IFRS 2, Share-based Payment – Group Cash-settled

Share-based Payment Transactions - для периодов, начинающихся после 01.01.2010

Дополненения к IAS 32, Financial Instruments: Presentation –

Classification of Rights Issues – для периодов, начинающихся после 01.02.2010

IFRIC 19, Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments – для периодов, начинающихся после 01.07.2010

Revised IAS 24, Related Party Disclosures - для периодов, начинающихся после 01.01.2010

Improvements to IFRSs 2009 (изменения МСФО 5, МСФО 8, МСБУ 1, МСБУ 7, МСБУ 17, МСБУ 36 и МСБУ 39 )- для периодов, начинающихся после 01.01.2010

Дополненения к IFRS 1 – Дополнительные освобождения для субъектов хозяйственной деятельности, впервые внедряющих МСФО, — для периодов, начинающихся после 01.01.2010.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS