Skip to content

Якщо аудит, то без консалтингу

by admin on November 9th, 2018

КПМГ в Англії відмовилась надавати консультаційні послуги тим клієнтам, звітність яких піддається аудиту.
Мета – підвищення довіри до аудиторського висновку.

Джерело

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS