Skip to content

Більшість за спрощення

by admin on November 9th, 2018

Більшість з 500 компаній рейтингу S&P обирають спрощенний метод переходу до нових правил обліку доходу.

Модифікованій ретроспекції (modified retrospective ) віддають перевагу 87,5% компаній.

Джерело

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS