Skip to content

Вигода як зменшення витрат

by admin on November 12th, 2018

Влада Карпова в “Бухгалтер & Закон” № 45-46 публікує статтю
Неприбуткові організації: особливості бухгалтерського обліку“, в якій зокрема розглядається питання використання категорії “економічна вигода”:

“правила ведення бухгалтерського обліку для неприбуткових організацій викликають розбіжності. Загальні норми П(С)БО для них підходять не повністю, адже діяльність будь-якої неприбуткової організації не спрямована на одержання прибутку, а всі базові бухгалтерські поняття (активи, доходи, витрати) сформульовано виходячи з припущення, що підприємство буде одержувати економічні вигоди.

Так, активами визнають ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до одержання економічних вигід у майбутньому (ст. 1 Закону № 996). При цьому економічною вигодою вважають потенційну можливість одержання підприємством коштів від використання активів (ст. 1 Закону № 996).

З цього приводу Мінфін у листі від 22.09.2010 р. № 31-34020-20-27/25329 зауважив, що до потенційної можливості одержання коштів від використання активів також належить і можливість зменшення в результаті використання активів витрат коштів та їх еквівалентів. На цій підставі Мінфін зобов’язав одержувача гуманітарної допомоги до передання набувачеві відображати її в складі відповідних активів. Це передбачено й Порядком № 298, норми якого поширюються на юридичних осіб незалежно від видів діяльності й форм власності (крім бюджетних установ), які одержали гуманітарну допомогу (одержувачів), які потребують її та яким безпосередньо надають таку допомогу (набувачів).

Виходячи з цього, неприбуткова організація відображає придбані ресурси за загальними правилами в складі активів, навіть якщо вона планує відразу передати їх іншим особам”.

Наш коментар:
Український Закон про бухоблік дає дуже обмежене визначення “економічної вигоди”. Натомість Концептуальна основа фінзвітності в параграфі 4.8 зазначає:
«Майбутня економічна вигода, втілена в активі, є потенціалом, який може сприяти надходженню (прямо або непрямо) грошових коштів і їх еквівалентів до суб’єкта господарювання. Потенціал може бути продуктивним, тобто частиною операційної діяльності суб’єкта господарювання. Він може набирати також форми конвертованості у грошові кошти або їх еквіваленти або спроможності зменшувати відтік грошових коштів, наприклад, коли альтернативний виробничий процес зменшує витрати на виробництво».

Що стосується неприбуткового сектору, то «в некоммерческой организации будущая экономическая выгода часто заключается в способности предоставить услуги в соответствии с программой такой организации без дополнительных затрат экономических ресурсов» (Skinner R. M. (1987) Accounting Standards in evolution).

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS