Skip to content

Чи здатні нові правила регулювання попередити наступну фінансову кризу

by admin on November 26th, 2010

Пені Сухраж (Penny Sukhraj ) в Аccountancy Magazine публікує статтю про дослідження, проведені E&Y.

Компанія E&Y провела опитування 500 топ-менеджерів щодо нових правил регулювання фінансових ринків.

Переважно думки фахівців зводились до того, що нові регуляторні норми підвищать витрати, та не дадуть очікуваних результатів стосовно попередження наступної фінансової кризи.

Лише 35% опитаних вважають, що завдяки більш жорсткому регулюванню ймовірність кризи знизилася. У Великобританії такі заходи вважають адекватними лише 25% спеціалістів, а в США – лише 19%.

40% респондентів вважають, що обмеження бонусів топ-менеджерів є виправданими.

http://www.accountancymagazine.com/

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS