Skip to content

Коригування залежать від впливу операції на прибуток?

by admin on November 14th, 2018

В листі ДФС від 29.10.2018 р. № 4620/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/ йдеться про безоплатну передачу основних засобів балансоутримувачем.
Висновок податківців дуже цікавий:

“Якщо комунальне підприємство — платник податку, яке за рішенням органу місцевого самоврядування передає основні засоби — об’єкти житлового комплексу (багатоквартирні будинки), що перебувають на його балансі, у процесі списання їх з балансу, не включає суму залишкової вартості таких основних засобів до складу витрат під час визначення фінансового результату до оподаткування, то такий платник не збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму залишкової вартості цих засобів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку, та не зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму залишкової вартості таких об’єктів основних засобів”.

Важливо, що відповідні положення статті 138 ПКУ не ставлять коригування в залежність від того, як вплинуло списання на прибуток.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS